Ispis

Sudski tumač

SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI I NJEMAČKI JEZIK
Stalni sudski tumač prevodi na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina, izgovoreni ili pisani tekst sa stranog jezika na hrvatski jezik, s hrvatskog jezika na strani jezik, ili s jednog stranog jezika na drugi strani jezik. Stalnog sudskog tumača imenuje nadležni Županijski ili Trgovački sud. Svojim pečatom i potpisom sudski tumač ovjerava da je prijevod istovjetan s originalom, a takav ovjereni prijevod ima vrijednost javne isprave.


Naš ured stalnog sudskog tumača za ENGLESKI i NJEMAČKI jezik, nudi vam kvalitetnu uslugu prijevoda s i na engleski i njemački jezik s ovjerom sudskog tumača.

Kao ured stalnog sudskog tumača za engleski i njemački jezik, možemo Vam ponuditi sljedeće prijevode:


1) OVJERENI PISMENI PRIJEVOD (s pečatom sudskog tumača)

 • svjedodžbe
 • diplome
 • domovnice
 • rodni list
 • vjenčani list
 • smrtni list
 • uvjerenja o prebivalištu
 • potvrde o boravku
 • vozačke dozvole
 • punomoći
 • medicinska dokumentacija
 • ostali osobni dokumenti
 • izvodi iz Sudskog registra
 • ugovori (kupoprodajni, o suradnji, itd.)
 • tužbe
 • sudske odluke
 • sudska rješenja
 • sudske presude
 • oporuke
 • rješenja o nasljeđivanju
 • izvješća (financijska, itd.)
 • javnobilježničke ovjere
 • deklaracije
 • ostali dokumenti s ovjerom sudskog tumača

2) USMENI PRIJEVOD

 • prevođenje na vjenčanjima
 • prevođenje pri potpisivanju dokumenata, ugovora, i sl. (npr. u uredu javnog bilježnika)
 • prevođenje za potrebe sudova (na ročištima, i sl.)
 • prevođenje na sastancima (potreban prethodni dogovor)


Tekstove za prijevod moguće je u naš ured dostaviti emailom, poštom, faxom ili osobno. 
Ovjerene prijevode možete preuzeti u našem uredu, a prema dogovoru možemo Vam ih dostaviti i poštom.


Cijene prijevoda obračunavaju se u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.


Konačna cijena prijevoda određuje se za svaki prijevod individualno - stoga nas kontaktirajte i pošaljite svoj tekst, a mi ćemo Vam rado poslati ponudu za Vaš prijevod.


POSEBAN POPUST za ovjeru osobnih dokumenata (domovnica, rodni list, vjenčani list, smrtovnica / smrtni list, školske svjedodžbe, diplome, uvjerenja o prebivalištu, uvjerenja o nekažnjavanju, vozačke dozvole, potvrde o slobodnom bračnom stanju i sl. )


Za veću količinu teksta, kao i za stalne klijente odobravamo popust.